Opálecký šach

Lokální šachový turnaj konaný
každoročně v podzimních měsících
v opáleckém hostinci U Mařenky.

Opálecký šach 2021
2. října 2021 od 9 hodin

Online Opálecký šachový trénink
25. září 2021 od 9 hodin

Opálecká dáma

Lokální turnaj v dámě konaný
v hostinci U Mařenky na Opálce
každoročně koncem března.

Opálecká dáma 2021
1. října 2021 od 20 hodin